Werkloos na zelfstandige activiteit

Als je een zelfstandige activiteit stopt uit noodzaak, bijvoorbeeld wegens. De arbeidsdagen als zelfstandige komen niet in aanmerking om, na uw zelfstandige activiteit, toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Je moet de stopzetting van je zelfstandige activiteit binnen 15 dagen. Je ontvangt een uitkering (pensioen, werkloosheidsuitkering) die ervoor zorgt dat je. De zelfstandige activiteit wordt stopgezet, recht op werkloosheidsuitkering ? Kun je zelfstandige – in bijberoep – worden als je werkloos bent? U uw nevenactiviteit uitoefent op werkdagen na 18.

Werkloos na zelfstandige activiteit

Als een zelfstandige zijn activiteit stopzet, gaat het net iets minder makkelijk. Voor de werkloze zelfstandige bestaat er ook zoiets als een. Heeft hij na een eerste faillissement recht gehad op 12 maanden uitkering. Wanneer de zelfstandige om een of andere reden beslist zijn activiteit vrijwillig stop. Dit is het moment na stopzetting van de zelfstandige activiteit. Was je voordien vergoed werkloos, dan heb je in sommige gevallen opnieuw recht op uitkeringen na de stopzetting van je zelfstandige activiteit.

Indien een werknemer of werkloze een zelfstandig beroep wil beginnen, kan hij. Dit creëert het voordeel dat je gedurende de eerste 15 jaren na aanvang van je zelfstandige activiteit steeds je recht op werkloosheidsuitkering. Voortaan kan een werkloze een activiteit van zelfstandige in bijberoep opstarten zonder zijn uitkering te verliezen. De werkloos geworden werknemer moet daarenboven nog een aantal. Het enige duidelijke bewijs van stopzetting van een zelfstandige activiteit, zowel voor. Na de ontbinding van een vennootschap volgt de vereffening. Het genieten van een vervangingsinkomen (pensioen, werkloosheid, …).

Stoppen als zelfstandige – Sociaal statuut na de stopzetting. Meer info over Zelfstandigen en bijberoep , Werkloosheidsuitkering. Ellen Maerevoet, Belga Werklozen mogen voortaan een activiteit opstarten als zelfstandige in bijberoep, zonder daardoor hun uitkering te. Je mag geen zelfstandige activiteit uitoefenen tijdens je werkloosheid.