Werkloosheidsuitkering na zelfstandig beroep

Als je een zelfstandige activiteit stopt uit noodzaak, bijvoorbeeld wegens gebrek aan rendement, is een ander inkomen nodig. De arbeidsdagen als zelfstandige komen niet in aanmerking om, na uw zelfstandige activiteit, toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Je moet de stopzetting van je zelfstandige activiteit binnen 15 dagen.

Werkloosheidsuitkering na zelfstandig beroep

Je ontvangt een uitkering (pensioen, werkloosheidsuitkering) die ervoor zorgt dat je. De zelfstandige activiteit wordt stopgezet, recht op werkloosheidsuitkering ? Opgelet, het gaat hier om maximum 12 maanden gespreid over de volledige beroepsloopbaan van de zelfstandige. Kun je zelfstandige – in bijberoep – worden als je werkloos bent?

Werkloosheidsuitkering na zelfstandig beroep

Een zelfstandig bijberoep starten vanuit de werkloosheid, is niet mogelijk. U uw nevenactiviteit uitoefent op werkdagen na 18. Als je een uitkering aanvraagt, vermeld je dat je een bijberoep uitoefent. Kan ik zelfstandige in bijberoep worden?

Het enige duidelijke bewijs van stopzetting van een zelfstandige activiteit, zowel voor. Na de ontbinding van een vennootschap volgt de vereffening. Het recht op uitkering vervalt vanaf de maand volgend op de maand waarin een activiteit. De werkloos geworden werknemer moet daarenboven nog een aantal arbeidsdagen. Na afloop van de periode van 36 maanden, kunnen opnieuw.

Werkloosheidsuitkering na zelfstandig beroep

Dit creĆ«ert het voordeel dat je gedurende de eerste 15 jaren na aanvang van je zelfstandige activiteit steeds je recht op werkloosheidsuitkering. Indien een werknemer of werkloze een zelfstandig beroep wil beginnen, kan hij. Stoppen als zelfstandige – Sociaal statuut na de stopzetting.

Om recht te hebben op een uitkering moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Dagen die je hebt gewerkt als zelfstandige of via de kleine. Voortaan kan een werkloze een activiteit van zelfstandige in bijberoep opstarten zonder zijn uitkering te verliezen. Ellen Maerevoet, Belga Werklozen mogen voortaan een activiteit opstarten als zelfstandige in bijberoep, zonder daardoor hun uitkering te.