Wetboek strafvordering boek 2

II, titel I, hoofdstuk I, van dit wetboek. Boek II, Titel Iter, van het Strafwetboek. Is het hoger beroep tegen de burgerlijke partij gericht, dan beschikt deze over een bijkomende. Tegen de vonnissen gewezen in correctionele zaken staat hoger beroep. BW – BW Boek 2 – Artikel 216 Burgerlijk Wetboek Boek 2 – Artikel 216 1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door. In geval van gelijktijdige vervolging bij meer dan ééne rechtbank blijft uitsluitend.

Wetboek strafvordering boek 2

Titel I: over de politierechtbank en de correctionele rechtbank. Strafwetboek, Boek 2, Titel IV, Hoofdstuk Vbis: Afluisteren, kennisnemen en opnemen. Wetboek van strafvordering, Boek I, Hoofdstuk VI, Afdeling II – Ambts-. Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien. De officier van justitie bij het landelijk parket is belast met de vervolging van de. In het eerste boek, hoofdstuk IV, afdeling II, van het. Vervolgens wordt in boek II van het Strafwetboek een nieuwe titel ingevoegd.

Algemene bepalingen en institutioneel kader. CHAMBRE 3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE. Boek 1: De misdrijven en de bestraffing in het algemeen. Boek 2: De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder. Boek 2: Het voorbereidend onderzoek, herziening dwangmiddelen en. Va van het Eerste Boek en als bedoeld in artikel. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verjaring gerekend moet worden in dagen. Editor(s): Deruyck Filiep, Spriet Bart, Traest Philip, Verstraeten Raf, Verstraeten.

I – kooplieden, titel II – huwelijksvoorwaarden van kooplieden, titel III.