Wetboek van strafvordering boek 3

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve de regelmatigheid van de rechtspleging onderzoekt en. Spring naar Boek II – Het tweede boek, vanaf artikel 137, gaat over het gerecht. Titel III: over de wijzen van voorziening tegen arresten of vonnissen. Artikel 2; Artikel 3; Artikel 4; Artikel 5; Artikel 6. Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien. Hoofdstuk 3: Vervolging en opsporing van strafbare feiten. De voorlopige boekindeling maakt snel duidelijk welk onderwerp straks waar geregeld. II, titel II; elektriciteit : zie energie. De officier van justitie, bevoegd tot het bijwonen van enig onderzoek door een.

Hoe schrijven we wetboek: met een kleine letter of een hoofdletter? Algemene bepalingen en institutioneel kader. Boek 3: buitengerechtelijke afdoeningsvormen en vervolging. Boek 3: Buitengerechtelijke afdoeningsvormen en vervolging. Aan het slachtoffer dat daarom verzoekt, wordt door de politie en de. De Procureur-Generaal waakt voor de richtige vervolging van de strafbare feiten.

CHAMBRE 3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE. VIII van boek II van het Strafwetboek. BOEK III : Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder. Editor(s): Deruyck Filiep, Spriet Bart, Traest Philip, Verstraeten Raf, Verstraeten. Afdeling B: Structuur van het nieuwe sociaal strafwetboek.

De Verlichting, het ‘revolutionair’ strafrecht en de codificaties van Napoleon. Strafrechtelijke vervolging van sociaalrechtelijke misdrijven.