Wiskunde volgorde van bewerkingen

De bewerkingsvolgorde is een afspraak over de volgorde waarin bewerkingen moeten. De moderne volgorde, die in de Nederlandse wiskundeschoolboeken. Wat is de juiste volgorde der bewerkingen? Gedifferentieerd werken in de wiskundelessen. Voor je toets van volgorde van bewerkingen met natuurlijke getallen behaalde je een A. Wiskunde leren was nog nooit zo leuk! Als je in een opgave verschillende bewerkingen ziet staan, is de volgorde belangrijk.

Wiskunde volgorde van bewerkingen

LET OP: de regel van Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord is gewijzigd! In onderstaande tabel zie je naast de wiskundige notatie de computernotatie. De volgorde waarin rekenkundige bewerkingen uitgevoerd worden, hangt af. Wetenschappelijke notatie van getallen. Binnen het rekenen en de wiskunde is er een vaste volgorde van berekeningen. Op deze pagina kun je oefenen met de volgorde van deze bewerkingen.

Oefening – 2, Alle bewerkingen in Q. In welke volgorde voer je de bewerkingen uit? Volgorde van bewerkingen met rationale getallen. Eerst wat tussen haakjes staat, dan machtsverheffen. Een toets over de volgorde van bewerkingen met machten en vierkantswortels maar zonder breuken.

Werkblad waarmee leerlingen de volgorde van de bewerkingen inoefenen. Excelblad waarop leerlingen wiskundige patronen moeten aanvullen. Op het tweede blad oefenen ze de volgorde van de bewerkingen.