Woorden met apostrof

Zonder apostrof zouden de lange klanken aa en oo in deze woorden. Het woord patiënt bijvoorbeeld spreek je verkeerd uit, wanneer er geen puntjes op. Woorden die eindigen op –a, -e-, -i, -o, -u, of –y krijgen vaak een apostrof. Hier worden vaak fouten mee gemaakt. Vooral bij woorden die een bezit aanduiden, wordt er vaak. HOOFDREGEL: Schrijf de bezits-s aan het grondwoord vast. UITZONDERING 1: Laat de bezits-s weg en schrijf een apostrof als het.

Woorden met apostrof

Wanneer moet of mag er een apostrof voor de bezits-s staan?

De apostrof (weglatings- of afkappingsteken). Eindigt een woord al op een s-klank, dan zet je een apostrof achter het woord, omdat je op die. Let op: een apostrof is niet nodig bij woorden die eindigen op -e. Na een enkele -e is het niet nodig omdat het een stomme -e is. Dit geldt ook voor woorden van Latijnse herkomst: octaven, perspectieven, statieven. Je hebt gezocht op het woord: apostrof. Punten kunnen worden gescored door lange woorden te maken of woorden.

Letters die je weglaat vervang je door een apostrof.

Woorden met apostrof

Volgende woorden zijn verkeerd geschreven. Verkleinwoorden op de y, schrijf je met een apostrof. Als het woord geen samenstelling is, gebruik je een trema: poëzie, zeeën. Nederlands: spelling: woordtekens: apostrof.

Slechts één antwoord is volledig juist. Kies het juiste antwoord uit volgende reeks: Toon alle. Als we woorden of woorddelen combineren om een nieuw woord te maken, dan worden.