Woorden met een koppelteken

We gebruiken een koppelteken om de structuur te verduidelijken of om een. In enkele bijzondere gevallen schrijven we een samenstelling of woordgroep met een koppelteken. Voor het aaneenschrijven van een samenstelling of.

Woorden met een koppelteken

Woordpakket: woorden met een koppelteken of een liggend streepje. De woorden van het woordpakket: make-up; e-mail; Noord-Amerika, Noord-Amerikaan. Voor ingeburgerde buitenlandse woorden gelden echter dezelfde regels als voor. Is het woonwerkverkeer of woon-werk-verkeer?

Woorden met een koppelteken

Volg de volgende regels voor het bepalen van samenstellings-streepjes. Wanneer schrijf je woorden aan elkaar, wanneer los en wanneer met een koppelteken? Los daarvan mogen we het koppelteken soms gebruiken om verwarrende woorden leesbaarder te maken. Dat kan bijvoorbeeld zinvol zijn om dubbelzinnigheid.

Bijzondere gevallen met een koppelteken – Een koppelteken wordt gebruikt om de structuur te verduidelijken “of om een ongewoon. In samenstellingen wordt klinkerbotsing voorkomen met een koppelteken: zee-egel, auto-ongeluk, milieu-inspectie. In ongelede woorden en afleidingen. Afzonderlijke woorden worden los van elkaar geschreven. Het koppelteken is een leesteken dat de vorm heeft van het kortste liggende streepje (" – ").

Woorden met een koppelteken

Een woordgroep is een combinatie van woorden die in een zin bijeenhoren, maar die niettemin elk een zelfstandig woord blijven. De samenstelling in het eerste rijtje is niet goed. Knip de woorden los en plaats het koppelteken.

MAAR: Schrijf bij klinkerbotsing een koppelteken tussen de delen van een samenstelling met Engelse woorden, zoals bij Nederlandse samenstellingen. Een samenstelling is een combinatie van woorden die een eenheid vormt en aan elkaar wordt geschreven. In het Nederlands kun je ontelbaar. In twee woorden, met een koppelteken of aan elkaar? Een extra koppelteken om de structuur te verduidelijken, is ook mogelijk:.

Eventueel kan een koppelteken worden gebruikt om de opbouw van de. In een tweedelige samenstelling gebruiken we een koppelteken achter een cijfer. Men moet een koppelteken plaatsen in samenstellingen van woorden met een enkele letter, met afkortingen of met cijfers.