Woorden met trema groep 7

Twee puntjes boven een klinker (a, e, i, o en u) noem je een trema. Veel woorden die eindigen op ee, krijgen er in het meervoud soms ën bij. Het trema geeft aan dat een nieuwe klankgroep begint.

Woorden met trema groep 7

Opdracht: zet de woorden in het meervoud en plaats. Als je in één woord twee opeenvolgende klinkers niet als één klank mag lezen, zet je op de tweede klinker een trema: ruïne.

Doel – De leerlingen herhalen woorden met een trema. Over de categorie van deze taak is.

Woorden met trema groep 7

Een trema, puntjes op de e, wordt gebruikt wanneer je twee gelijke klinkers als één. Bij sommige woorden van Franse en Latijnse afkomst wordt geen trema.

Woorden zonder klemtoon op –ie krijgen een meervoud met –iën. Hoor je aan het eind van een klankgroep een lange klinker (aa, ee, oo, uu). Verbeter de volgende woorden door een trema of een streepje te zetten: egoist. Je schrijft dus koloniën, want de klemtoon ligt op kolonie.

Als de klemtoon van woorden, die eindigen op –ie op de ie ligt dan komt er ën bij. Woorden met meer klankgroepen: overzicht betalen vergeten. Taal Actief (v3) groep 7 – woordpakket 1 (niet-werkwoorden) (PDF). Thema 14 : zet de woorden in het meervoud. Wanneer gebruik je een koppelteken, een trema of een apostrof? Regel: Categorie: woorden met een trema. Het krijgt bij klinkerbotsing een trema. Schrijf na een klinker een trema op die plaats in het woord, waar je het begin van een nieuwe klankgroep hoort.

Je hoort ug en uk, maar je schrijft ig en. Les 1: Regel bij woorden met een trema. Spellingwoorden thema 7, week 2 (groep 7). Regelwoorden met een trema (meervoud) Voorbeeldwoord: knieën.

Ik schrijf een trema op de laatste e. Langermaakwoord van het eind-b—rijtje, dus langer maken.