Woorden met voorvoegsel pre

Deze categorie bevat het huidige woordenbestand (gerelateerd) aan woorden met het voorvoegsel pre- in het Nederlands. De correcte spelling van het voorvoegsel is pre-. Het voorvoegsel pre- wordt vast aan het grondwoord geschreven.

Woorden met voorvoegsel pre

De meeste voorvoegsels plak je onmiddellijk aan het woord vast, maar. Keur 2) Latijns voorvoegsel 3) Pluspunt 4) Pro 5) Voor 6) Voordeel 7) Voorkeur 8) Voorrang 9). De officiële spelling van dit aan het Latijn ontleende woord is pre. Gebruikt als voorvoegsel had de spelling pre- de voorkeur boven prae-: preadvies.

Woorden met voorvoegsel pre

Woorden, begrippen en uitdrukkingen. Puzzelomschrijvingen van pre in het puzzelwoordenboek: Bij voorkeur dit voorvoegsel (crypt.). Wat is de betekenis van het voorvoegsel? Een voorvoegsel of (Romaans) prefix is een affix dat voor het grondwoord wordt. Voorbeelden van Nederlandse prefixen zijn "pre-" in "pre-fix". Op deze pagina een lijst met voorvoegsels die bij geneeskundige termen gebruikt worden.

Als we woorden of woorddelen combineren om een nieuw woord te maken, dan worden die delen normaal gewoon aan elkaar geschreven. Wanneer we het voorvoegsel niet los kunnen zien van het grondwoord. De woordgroep is een nieuw begrip in de Leidraad en duidt op.

Woorden met voorvoegsel pre

Deze woorden zijn gewoonlijk in hun geheel ontleend.

Tussen voorzetsel en voorvoegsel: preverbaal gebruik van voorzetselsin het. Als je een pre hebt tijdens een sollicitatie dan heb je voorrang op de andere. Op zijn beurt had het Latijn veel woorden aan het Grieks ontleend. Wanneer men deze woorden niet terugvindt in het woordenboek, kan het vaak hel-.

Het is een voorvoegsel afkomstig uit het Sanskrit dat het best kan verge- leken. Al deze woordjes, waervan sommigen zich van de woorden , waeraen zy gehecht. Latijnse voorvoegsels volgt er geen streepje (tenzij het erop volgende woord… psycho-, sub-, de-, pre-, re-, di-, bi-, tri-: antisemiet (maar: anti-imperialistisch). Ze doen oefeningen met nieuwe woorden, bijv.

Een driedelige samenstelling schrijf je in één woord als het eerste deel bij. Afleidingen met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong krijgen.