Woordpaar met lusten

Door de honger lusten mijn vriendjes zelfs eieren. DICTEE 68: Naast de vele verschrijvingen zijn er twee die. Alle blikjes zijn nog dicht en de poes loopt hongerig te miauwen. Jari heeft haar (…) vergeten eten te geven. Nederlandstalige weet dat die woorden een verschillende betekenis hebben, maar in de vorm tussen de woorden is het enige.

Vandaag behandel ik de laatste lastige stijlkwesties op woordniveau. Dat gaat om lastige woordparen en het gebruik van de slot-n bij woorden.

Woordpaar met lusten

Waar formeel gelijke of gelijkende woordparen dezelfde denotatie hebben, tot hetzelfde taalniveau of register behoren en connotatief evenwaardig zijn, kan. Geef aan wat uw indruk is van restaurant Red Lobster door voor elk woordpaar een kruisje te zetten op het lijntje dat met uw mening overeenstemt. NL: ik zou wel een sigaret lusten EN: I could do with a. De proefpersoon krijgt eerst een reeks van dergelijke niet-gerelateerde woordparen aangeboden en moet vervolgens de correcte reactie (respons) geven.

Soms zijn die woordparen interessant omdat hun betekenis bij elkaar past, bijvoorbeeld kerkelijk en rekkelijk. H 21; W 125, daarna rechts woordparen H. Dit Verwarwoordenboek is eigenlijk een ontwarwoordenboek. Het gaat om woordparen met een onduidelijk betekenisverschil. Bijzondere semantische en retorische kenmerken van de woordparen.

Woordpaar met lusten

In tweetallen hebben ze gezocht naar zoveel mogelijk woordparen waarbij het enige verschil de lange en de korte klank is.

Materiaal voor en door logopedisten om iedereen op een leuke manier van therapiemateriaal te kunnen voorzien. C een verhoging waarop men toneel speelt. D een zaal waarin men toneel speelt. Bij welk woordpaar hebben de woorden (ongeveer) dezelfde betekenis? Kies uit de volgende woorden: bank – ingang – weide – kruipt – heb – lach – grond – nieuw ton – nep.

Opvoeding en media kleuren ons beeld van anderen, er is geen ontsnappen aan. Woorden kun je onthouden door woordparen te maken. Bijvoorbeeld met een woord wat hetzelfde betekent. Of met een woord dat het tegengestelde betekent. Vandaar dat we zulke woordparen false cousins noemen.

Er wordt vaak gewerkt met minimale woordparen. Bij myofunctionele articulatiestoornissen zal het belangrijk zijn. Door het aanpassen van deze woordenlijst kunnen de voorspellingen veranderen.