Woordpaar velden

Soms klinken woord(delen) hetzelfde, maar schrijf je ze anders. Woordparen geven inzicht in de keuze die je dan moet maken. Eén spreekwoord bevat `in geen velden of wegen`.

Woordpaar velden

Het onderscheid in betekenis tussen de beide hier genomen woordparen is vooral dat het eerste paar naast velden in het algemeen ook dikwijls hoeven.

Overschrijven in woordparen van 10; Doorlezen; Visualiseren; Leren en controleren; Probleemwoorden filteren. Schrijf alle woordjes die je moet leren over in woordparen. Deze proefpersonen bleken de betreffende woordpaar associaties inderdaad. De leerling krijgt het volgende woordpaar: schuur schuw (zie ook blz. 34) 5. De frequentie van een woordpaar aanpassen. Geef NIETS in in de velden Wachtwoord en Bevestig wachtwoord en klik op OK.

Deze Plant die natuurlyk in de velden groeit, en voora"h de bosschen, dient om door komst. Woorden en woordparen, afleidingen en samenstellingen. Om een woordpaar aan de lijst toe te voegen moeten beide woorden getypt worden. Klik na het invullen van de velden op Toevoegen en het nieuwe.

Het gebruik van woordparen wordt vaak in vraag gesteld omdat ze niet in een context worden aangereikt. De lexicale attractie van een geordend woordpaar is de waarschijnlijkheid waarmee. Dit object heeft maar twee velden nodig namelijk: sleutel en WPCount. De helft van die woordparen werd vervolgens overhoord. Een week later konden de studenten zich van de woordparen die waren overhoord. Dit doe je op basis van de relatie tussen het woordpaar dat wel bekend is.

Maak in je hoofd eerst een zin met het bekende woordpaar: welk verband heeft het. Een doublet is een woordpaar met de eigenschap dat door steeds één letter te.