Xl spoel berekenen

Nog een vraag, ik wil de inductieve weerstand (XL) berekenen. De grootte (en richting) kan worden berekend met de wet van Biot-Savart of. Stel dat door een spoel van koperdraad een constante stroom gaat.

Xl spoel berekenen

De spanningspiek kan benaderend berekend worden aan de hand van de formule:. Voorbeeld: We hebben een zelfinductie van 1mH en verbinden het met een wisselspanningsbron van 50Hz.

Telkens berekenen we de reactantie van de condensator en de spoel. We stellen vast dat de resonantiefrequentie op 50. Meestal wordt het hf -ingangsvermogen in deze berekening verwaarloosd. XL is reactantie van de spoel in Ohm, Π = 3,14 , f = frequentie van de wis-. Hiervoor is het begrip impedantie er. Bereken:- De impedantie van de spoel- De ohmse weerstand van de.

Dan is de zelfinductiecoëfficiënt te berekenen mbv Xl = 2 ;). Van het apparaat is bekend: R = 50ohm, XL = 120ohm (inductieve weerstand). Ik neem aan dat het apparaat in kwestie een spoel is met een gelijkstroomweerstand van. Bereken in beide gevallen het opgenomen vermogen.

De frequentie variert van 50 tot 80 Hz. Figuur 3 : willekeurige wisselstroom -gemiddelde berekenen-. Z ) of kortweg inductantie (XL ) genoemd wordt. Als ik nu een spoel op wisselspanning aansluit heb ik continu een fluxverandering (of niet?). Dan zouden we kunnen berekenen wat de minimale weerstand van de spoel moet zijn. Gevraagd: bereken in onderstaand netwerk de stroom die door de bron geleverd.

Ideale weerstand, ideale spoel en ideale condensator. Berekenen van actief vermogen bij een evenwichtige belasting 199. Z kwadraat = R kwadraat + XL kwadraat 10 kwadraat = 8 kwadraat + XL kwadraat 100 = 64 + 36.