Zedenmeester betekenis

Voorbeeld: `Het blad, de Hollandsche. Je hebt gezocht op het woord: zedenmeester. Wie tegenwoordig het woord zedenmeester in de mond neemt, zal het. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je. Translation and Meaning of zedenmeester, Definition of zedenmeester in Almaany Online Dictionary of English-Dutch. Beschrijving en synoniem voor zedenmeester. Encyclopedie zedenmeester jargon uitdrukking, Betekenis van.

Zedenmeester betekenis

Vergelijkbare woorden die betrekking hebben op het woord zedenmeester zijn: zedenleraar, censor, moralist, vermaner, zedenrechter.

Gemeen voor spreekwyzen van eene zelfde betekenis gaan. Synoniem van zedenmeester: moralist; Synoniem van zedenmeester: zedenprediker. Advertenties rondom woord zedenmeester. Want de voornaamste bezigheit van een woordspeeler bestaat in het zoeken van woorden, die overeenkoomen in klank, en verschillen in betekenis. Zy las onlang voor my in een Fransch boek, en ontmoette een woordt van eene goede en onverschillige betekenis, maar dat eene geringe gelykenis had met. Echter, een aantal van deze functies, zoals zedenmeester, feestpreses, cantor en sportpreses, worden in sommige clubs ook tot het presidium gerekend.

Zij zorgen voor het goede verloop en letten er ook. Gemeenschapszin en burgerzin zijn waarden van vitale betekenis. De site van Studentenclub VADA, de club voor studenten Bedrijfskunde, Lerarenopleiding en Sociaal Werk aan AP! De praeses mag zich door één of meerdere, door hem aangestelde, zedenmeesters laten assisteren voor het behouden van de tucht. Betekent dat een activiteit in Couleur of met de clubkleuren (betekenis 2) is. Geschiedenis; 2 Betekenis van het schild en de naam Hermes; 3 Gelegen. Beide vormen zijn correct, maar de betekenis verschilt: tegenspeler: iemand die het tegen een ander opneemt; tegenvoeter:. Zedenmeester: De zedenmeester zorgt ervoor dat alle.

Aphonia kan een rare naam lijken maar het heeft een betekenis. Zoals hierboven staat is de club opgericht door studenten van de logopedie daardoor komt de.