Zeer vermaard

NL: Maar Ierland is vooral wijd en zijd vermaard om de Ierse muziek en de Ierse dansen FR: Deux des. K ) (3) door veel mensen gekend of bewonderd vb: deze artiest is vermaard in. Voorbeeld: `een interview met de vermaarde.

Zeer vermaard

Speelen, alomme zo zeer is vermaard geworden en by ieder een aangenomen, dat men hedendaags geene. Vorst in Veldslaen geweest, zeer vermaard wegens zyne bewaamheid in de riddelyke oefeningen, en ten.

Hij werd Hoogleeraar in de Wiskunde aan de hoogeschool te Bologna en was zeer vermaard wegens zijne ongemeene bekwaamheden in de wiskundige. Amsrorenes is een der beroemdste wijsgeeren der gansche oudheid geweest; zijn naam is, nog heden, in alle scholen zeer vermaard. Dus is deze Opgaaf eertyds onder de Land- Meeters zeer vermaard geweest, en hebben zig onder de Ouden Plato, Heron Alexandrinus, Apollonius Pergaeus. Dat is: Zeshonderd nutte en gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer.

Van weegen zyne wysheid was hy ook zeer vermaard; want als hy zyne. Men blaast eerst gefmolten glas in bijzondere vormen tot zeer dunne parelen. De laatfte vooral waren zeer vermaard door hunne grootte en gloed. In Parijs gaf de 73-jarige Paul McCartney een drie uur durende masterclass in vakmanschap, geschiedenis én ontroering. In melioratieven zin) In ruimen kring bekend omwille van zekere uitmuntende, boven het normale uitstijgende, positief gewaardeerde eigenschappen of daden;. Ik verwonderde my waarlyk, en nog houde ik niet op my te verwonderen, zeer vermaard Heer, over uwe genegentheit omtrent my, dewelke gy van dag tot dag. Upledger “wereldwijd vermaard” nader onderzocht.

Zeer vermaard

Gregorio Fernández, Alejo de Vahía, Jasper de Hemeleer zen andere meesters. De verzameling die Mares bijeenbracht van oude beelden is zeer vermaard. Ayvalik met zijn eiland Cunda zijn zeer vermaard om zijn zeevruchten restaurants die direct aan de zee gelegen zijn. De egeische olijf olie productie is gelegen. Met succes, want de Sint-Antoniusbeulingen worden in Kapellen nog zeer gesmaakt, dat deze.

Onze St-Antoniusbeuling is in onze streek zeer vermaard. Deze markt was zeer vermaard in de 19e eeuw en trok tal van pluimveehandelaars aan. This fair was very well-known in the 19th century and attracted many.