Zelfdoding

Elke dag maken gemiddeld drie mensen in ons land een einde aan hun leven. Vrouwen ondernemen vaker suïcidepogingen dan mannen, maar twee keer. De media kunnen preventief werken tegen zelfdoding.

Zelfdoding

Evenzeer kunnen berichten of reportages suïcidaal gedrag uitlokken wanneer de mediarichtlijnen niet. Na de vermoedelijke zelfdoding van acteur Robin Williams lijkt haast heel de wereld in shock. Meer dan 10 keer zoveel mensen doen een poging tot zelfdoding. Werkgroep Verder zet zich in voor nabestaanden na zelfdoding in Vlaanderen. Er worden verschillende termen gebruikt om te spreken over zelfdoding: zelfdoding, zelfmoord, suïcide.

Wij verkiezen echter te spreken van zelfdoding en niet. Voor iemand die vast zit in eenzaamheid, negatieve gevoelens en tegenslagen kan zelfdoding de enige manier lijken om het verdriet te doen. Zelfdoding is een verschijnsel dat zich in vrijwel alle samenlevingen. De kans dat een hulpverlener gedurende zijn of haar carrière wordt geconfronteerd met zelfdoding is ook groot: een op de tien zelfdodingen in. Bij zelfdoding in West-Vlaanderen wordt meteen gekeken naar de Westhoek. Als we op lange termijn kijken, scoren.

Een draaiboek voor in het geval van zelfdoding hebben we niet op school. Maar ik heb vormingen gevolgd, lees de artikels in de vakliteratuur. De gedachten aan zelfdoding (vb. hoe zou het zijn als ik dood was) is de eerste fase van een proces dat doorlopen wordt vooraleer men tot zelfdoding of een. Dat psychiatrische instellingen worstelen met preventie van zelfdoding, blijkt ook uit het verhaal in deze krant van Willy Vandamme (71). De makers zeggen dat ze zelfdoding bespreekbaar willen maken door het expliciet in beeld te brengen.

Maar experten vinden de serie zeer. Suïcide komt zowel bij vrouwen als bij mannen op relatief jonge leeftijd voor. De helft van de zelfdodingen gebeurt bij mannen jonger dan 50 en vr. DENK JE NAAR AANLEIDING VAN HET OVERLIJDEN VAN STEVE STEVAERT ZELF AAN ZELFDODING?