Zelfinductie spoel

In de elektriciteitsleer is zelfinductie het verschijnsel dat een elektrische stroom door een geleider (zoals een spoel van koperdraad) een magnetisch veld. Spring naar Zelfinductie – Door zijn constructie heeft een spoel een zelfinductie, wat inhoudt dat iedere stroomverandering wordt tegengewerkt door een. De henry, symbool H, genoemd naar Joseph Henry, is de SI-eenheid voor zelfinductie van een spoel en voor de wederzijdse inductie van twee spoelen. VWO: Zelfinductie van een spoel Met dank aan de originele powerpoint presentatie van Ton Tijmensen. Bereken de inductieve weerstand van de spoel, als deze wordt aangesloten. Want op de vraag: "ik heb een spoel van 100 windingen op een 5cm dikke vorm van 10cm lang, wat is de zelfinductie. Inductiewet van Faradaypedia","rh":"nl.

JPG","ow":400,"pt":"Zelfinductiepedia","rh":"nl. ElektriciteitMagnetische inductieProef 25:Genereren van een spanning. Een andere afbeelding meldenMeld de aanstootgevende afbeelding. Fluxdichtheid of magnetische inductie. Coefficient van een zelfinductie van een spoel l. De éénheid van zelfinductie is de Henry met als symbool de letter L. Veelal zal de frequentie waarbij de te meten spoel normaliter gebruikt wordt een goede richtlijn zijn. De zelfinductie van spoelen met een kern.

Een spoel, of zelfinductie, is eigenlijk een klos draad, zoals ook aan het symbool te zien is: Deze afbeelding toont twee spoelen. Ook hebben we al wat over zelfinductie gezien. Zoals bij de condensator, zal het gedrag van de spoel frequentieafhankelijk zijn. De magnetische inductie is dus onafhankelijk van de positie in de spoel. De in de radiotechniek gebruikte spoelen hebben coëfficienten van zelfinductie van enige duizendsten henry.

Op het internet en in de technische literatuur zijn heel wat methoden te vinden om de zelfinductie van een spoel te berekenen, of om een spoel te ontwerpen. In jou geval kun je de gewenste zelfinductie en spoel diameter opgeven. Voor mijn po 6v natuurkunde doe ik.