Zelfinductie

In de elektriciteitsleer is zelfinductie het verschijnsel dat een elektrische stroom door een geleider (zoals een spoel van koperdraad) een magnetisch veld. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de. Een soort weerstand die de elektrische stroom ondervindt bij toenemende frequentie. Kijk in het hoofdstuk Basis elektronica.

Want op de vraag: "ik heb een spoel van 100 windingen op een 5cm dikke vorm van 10cm lang, wat is de zelfinductie. Deze examenvragen peilen naar de vaardigheden om elektrische netwerkjes met weerstand, spoel en condensator via de complexe en polaire voorstelling op. Coefficient van een zelfinductie van een spoel l. Wanneer een elektrische stroom door een spoel gaat. Zelfinductie is een eigenschap die in spoelen voorkomt waar elektrische stromen lopen. De coëfficient van zelfinductie (zie § 86). Een wisselstroom wordt door zelfinductie vooral gehinderd als de wisselspanning.

Dit artikel beschrijft enkele methodes om de zelfinductie en de interne serie weerstand, ook wel ESR (equivalent series resistance), van. L = 1, de coëfficient van zelfinductie is dan de eenheid. Deze eenheid van de coëfficient van zelfinductie heet henry. NL FR Nederlands Frans vertalingen voor Zelfinductie. Aantonen dat de inductantie van een spoel groter wordt wanneer men een ijzeren kern in de spoel steekt. Op welke manier(en) kan men bereiken, dat de e. Een ferromagnetische kern met er rond een aantal elektrische windingen aangebracht, vormt een zelfinductie. Proef 25:Genereren van een spanning door zelfinductie. Elektriciteit Theorie en lab, proefondervindelijk deel 2, uitg.

Welk lidwoord (de of het): "de zelfinductie" of "het zelfinductie", wij helpen je graag. Een interessante, reeds lang bekende methode(1) voor het bepalen van de zelfinductie van smoor-spoelen of transformatorwikkelingen, eventueel met. De betekenis van zelfinductie vind je op deze pagina. De éénheid van zelfinductie is de Henry met als symbool de letter L. Zelf gebruik ik miniRingkern Calculator, je kunt er ook ringkern spoelen mee berekenen.

In jou geval kun je de gewenste zelfinductie en spoel.