Zelfstandige activiteit stopzetten

Home Klanteninformatie FAQ Ik wil mijn zelfstandige activiteit stopzetten. U moet de stopzetting van uw zelfstandig beroep binnen 15 dagen meedelen aan. Stopzetting is niet hetzelfde als één van uw vestigingen sluiten, uw zelfstandige activiteit afbouwen of met een andere zelfstandige activiteit beginnen. Als je je zelfstandige activiteit stopzet zijn er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden. Hoe breng je jouw sociaal verzekeringsfonds op de hoogte? Zonder faillissement (gewone stopzetting van de activiteit).

Enkel voor een vennootschap: ontslag uit de vennootschap, desnoods vereffening van de. Uw eigen zaak of zelfstandige activiteit stopzetten? Je sociaal statuut stopzetten bij beëindiging van je onderneming of vrij beroep? Beeindig je de zelfstandige activiteiten moet je de aansluiting bij je sociaal. Een zelfstandige is zijn eigen baas. Dat betekent ook dat hij als hij zijn activiteit wil stopzetten, zelf alle administratieve stappen moet. Wanneer je je activiteit als zelfstandige stopzet, moet je de nodige.

Over de zelfstandige in bijberoep hebben wij het reeds uitvoerig gehad. Dit is slechts nodig als je al je zelfstandige activiteiten definitief of voor een lange periode stopzet. Als je tijdelijk arbeidsongeschikt bent, moet.

Zelfstandige activiteit stopzetten

Wanneer een zelfstandige, om welke reden ook, zijn activiteit stopzet, mag hij, zoals we zagen, niet vergeten een hele reeks administratieve. Als je een zelfstandige activiteit stopt uit noodzaak, bijvoorbeeld wegens. U heeft alle activiteiten als zelfstandige stopgezet. Teneinde het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen in de mogelijkheid te stellen de. Er zijn veel redenen om uw activiteit te stoppen.

Wil je van je zelfstandige activiteit in bijberoep je hoofdberoep maken? Stopzetting van je zelfstandige activiteit moet bevestigd worden met een stopzettingsformulier. Als je zelfstandige in eigen naam bent denk er dan ook aan je. Securex Ondernemingsloket – Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Rechtsklikken op link en dan "Save Target As.