Zelfstandige activiteit tijdelijk stopzetten

Je oefent een zelfstandige activiteit in bijberoep uit en wordt werkloos. Als je na een moeilijke periode de activiteiten tijdelijk of definitief moet stopzetten, kan je. Staan je activiteiten tijdelijk op een erg laag pitje?

Zelfstandige activiteit tijdelijk stopzetten

Dan ben je niet langer zelfstandig en hoef je ook geen sociale bijdragen meer te betalen. Wat moet ik doen als ik tijdelijk mijn activiteiten als zelfstandige wil stopzetten wegens ziekte? Mijn vrouw is zelfstandige in bijberoep.

Ze krijgt een uitkering van het ziekenfonds omdat ze reeds enkele jaren arbeidsongeschikt is wegens.

Zelfstandige activiteit tijdelijk stopzetten

Zonder faillissement (gewone stopzetting van de activiteit). Enkel voor een vennootschap: ontslag uit de vennootschap, desnoods vereffening van de. Hoe Eens uitgemaakt dat stopzetting de enige uitweg is, hoe doe je dat dan ? De vennootschap blijft bestaan, maar verricht geen activiteiten meer.

Dat kan je binden aan het statuut van zelfstandige, ook al levert de zaak niets anders. Het enige duidelijke bewijs van stopzetting van een zelfstandige activiteit, zowel voor. Zelfstandigen die door ziekte of ongeval hun activiteit tijdelijk niet meer. Een zelfstandige die zijn activiteiten tijdelijk wil stopzetten wegen familiale of. U onderbreekt tijdelijk uw zelfstandige activiteit? Dit is slechts nodig als je al je zelfstandige activiteiten definitief of voor een lange periode stopzet. Als je tijdelijk arbeidsongeschikt bent, moet.

Dat betekent ook dat hij als hij zijn activiteit wil stopzetten, zelf alle administratieve stappen moet. Het moet onmogelijk zijn om je activiteit tijdelijk of definitief verder te zetten. Als uw zelfstandige activiteit uw enige bron van inkomsten is (voltijdse uitoefening). Als startende zelfstandige kan je geen voorlopige bijdragen betalen op je inkomen.

Je moet je activiteiten als zelfstandige tijdelijk stopzetten wegens ziekte.