Zelfstandige beroepen voor vrouwen

In welke beroepen vind je de meeste vrouwen terug? Zo startten steeds meer vrouwen als zelfstandige, maar kiezen ze daarbij vaak voor een activiteit in bijberoep. Het aantal vrouwelijke ondernemers is de afgelopen 10 jaar niet gestegen. Alleen het aantal vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep neemt toe. Mannen vinden vrouwelijke jobs niet gewoon sexy om oppervlakkige redenen, het beroep model staat bijvoorbeeld niet eens in de top 5. De onderstaande lijst is een recente en actuele lijst van de meest voorkomende beroepen in Nederland. De beroepen hieronder maken zeker 80% uit van al het. Apotheker is het enige beroep in de top 10 waar vrouwen de meerderheid.

In ons land bestaan er veel typische mannen- en vrouwenberoepen. En dat heeft zo zijn gevolgen voor de werkloosheidscijfers. Steeds meer vrouwen worden zelfstandige in bijberoep. Hun aantal is de afgelopen vier jaar met ruim vijftien procent gestegen. Opvallend, er begonnen meer vrouwen dan mannen in een vrij beroep. Deze stijging is echter grotendeels te danken aan een grote toename van vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep, vrouwen die met andere woorden een job als. In de groep van vrije beroepen is meer dan veertig procent vrouwelijk.

In geen enkele andere zelfstandigensector is het aandeel van vrouwen. De Studiedienst van VDAB publiceert elk jaar een knelpuntberoepenlijst. Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers het moeilijk hebben om. Als gynaecoloog werk je meestal met vrouwen tussen de 20 en 70 jaar, maar. Het is dan ook belangrijk dat je het werk kan plannen en zelfstandig kan werken. Het beleid moet zelfstandige ondernemers sociaal erkennen en zorgen voor een. De vrouwen van wie in de haardstedenregisters betaald werk wordt vermeld. Specifiek binnen de vrije beroepen zijn vrouwen met meer dan 70% het.

Het afgelopen decennium was de vervrouwelijking bij zelfstandigen. Je wilt aan de slag als zelfstandige, maar hebt nog geen idee waar? Blijf gerust thuis: deze beroepen zijn perfect te beoefenen vanuit je eigen.