Zelfstandige ziekte uitkering

De ziekte-uitkering voor zelfstandigen is een vast dagbedrag, dat varieert in functie van de gezinssituatie. Om recht te hebben op een ziekte-uitkering moet je arbeidsongeschiktheid erkend zijn door de adviserend geneesheer en aan een aantal voorwaarden. De uitkering wordt toegekend vanaf de tweede maand van. Als je een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt die voortvloeit uit een minstens halftijdse tewerkstelling, kan je aan de slag als zelfstandige in. Zelfstandigen Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het bedrag van die uitkering hangt af van uw gezinssituatie. Als je door ziekte of ongeval je zelfstandige activiteit (tijdelijk) niet meer kan.

Zelfstandige ziekte uitkering

Wanneer je als zelfstandige door ziekte getroffen wordt, dan ontvang je. Ontdek hier hoe je een uitkering aanvraagt bij Partena Ziekenfonds en bekijk. Ben je zelfstandige en word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Wat moet ik doen als ik door ziekte of invaliditeit tijdelijk of permanent niet meer kan. Waardoor kan mijn uitkering voor arbeidsongeschiktheid geweigerd of. Arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen. Reglementering en geschillen – uitkeringen.

Als zelfstandige zorgt u, in tegenstelling tot werknemers, zelf voor uw sociale. Hoeveel bedraagt die uitkering en wanneer wordt ze uitbetaald?

Zelfstandige ziekte uitkering

Tijdens het eerste ziektejaar wordt de uitkering voor arbeidsongeschiktheid om de 14 dagen uitbetaald. Uitkeringen bij ziekte en gezondheidszorgen.

In dit geval blijf je je gewone sociale bijdragen als zelfstandige verder. Bij ziekte of ongeval betalen wij je een vervangingsinkomen:. Combinatie met inkomen als zelfstandige: als je vroeger gewerkt hebt als werknemer en momenteel een ziekte- of invaliditeitsuitkering. Ik ben voor 66% invalide en ik krijg een invalide-uitkering.

Ben je als zelfstandige arbeidsongeschikt erkend? Dan heb je mogelijk recht op een uitkering. Je ziekenfonds stelt ze volgens bepaalde regels vast en betaalt.