Ziekte uitkering zelfstandige de voorzorg

Tijdens het eerste ziektejaar wordt de uitkering voor arbeidsongeschiktheid om de 14 dagen uitbetaald. Na je erkenning krijg je een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. Ook heb je recht op verschillende sociale voordelen.

Ziekte uitkering zelfstandige de voorzorg

Hoeveel bedraagt de ziekte-uitkering? Vraag bij het ziekenfonds naar de brochure “Wegwijs voor zelfstandigen”. Als arbeider: binnen 14 kalenderdagen na het begin van uw ziekte.

Voor pensioenen als werknemer of zelfstandige. De uitkeringen mogen pas volledig worden toegekend vanaf de eerste werkdag na de afgifte van het getuigschrift. Je bent bereid een goede kennis van de ziektewetgeving op te bouwen of te versterken. Je bezit een goede teamspirit en je kan zelfstandig werken. Zodra je een eigen inkomen ontvangt (bvb loon of werkloosheidsuitkering), als zelfstandige begint of de leeftijd van 25 jaar bereikt, val je niet meer onder het. Loon en uitkering samen, mogen hoger zijn dan de ziekte-uitkering alleen. De dienst uitkeringen kan je hierover informeren.

Welkom op de website van de Liberale Mutualiteit! LM biedt een uitstekende service voor al je terugbetalingen en uitkeringen binnen de ziekteverzekering. OMNIO is bedoeld voor arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen. Het gaat om psychotherapeuten die een zelfstandig statuut hebben, in orde zijn met de. Bij een psycholoog erkend door de Voorzorg: lijst Er is geen terugbetaling in.

Psychotherapie voor personen met een chronische ziekte. Arbeidsongeschiktheid zelfstandige vertrouwelijk, Download pdf. Aanvraag moederschapsuitkering zelfstandigen, Download pdf. U kunt hiervoor terecht bij de Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering (RIZIV).