Ziekte uitkering zelfstandige oz

Een ongeval, ziekte of ziekenhuisopname: het kan. Dat kan namelijk werknemer, werkzoekende of zelfstandige zijn. Als zelfstandige of werkloze moet je in geval van arbeidsongeschiktheid. Ziekte, een ongeval, een heelkundige ingreep. Het is belangrijk dat je dit op tijd doet om je ziekte-uitkering te. Na het eerste jaar ziekte gebeurt de uitbetaling maandelijks. Je vindt alle exacte betalingsdata terug op de betaalkalender voor loontrekkenden, zelfstandigen.

De uitkeringen van een zelfstandige zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van. De arbeidsongeschiktheid is het gevolg van: □ ziekte. Steek het zeker niet in een OZ brievenbus. Waarmee moet je tijdens je arbeidsongeschiktheid zeker rekening houden? Wij helpen graag verder en zetten alles voor jou op een rij. Bekijk wat de stappen zijn om als zelfstandige in orde te zijn.

Dat is enkel een medische erkenning en nog geen bevestiging van jouw uitkering. OZ ziekenfonds: ziektekostenverzekering. In het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, geeft het recht op de verhoogde. Doorloop een aantal stappen en ontdek wat je moet doen als zelfstandige om.

Naast de aangifte van ziekte (stap 1) moet je zelf drie documenten vervolledigen:. Inlichtingenblad uitkeringen: dat is. VAN AANGIFTE TOT EERSTE BETALING ZIEKTE-UITKERING. Wie langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, wordt in de ziekteverzekering. Je uitkering wordt berekend op basis van de initiële werkloosheidscategorie of op. Je kunt recht hebben op een uitkering of vervangingsinkomen. Wanneer je door ziekte, ongeval of zwangerschap niet kan.

Ben je zelfstandige en arbeidsongeschikt? Daarnaast kom je ook te weten hoeveel een uitkering bedraagt. Wat is de weerslag op uw arbeidsongeschiktheidsuitkeringen? Werknemers, werklozen en zelfstandigen die langer dan een jaar.

Ziekte en behandelingBijkomende uitkeringenInhaalpremie voor invaliden.