Ziekte uitkering zelfstandige

De ziekte-uitkering voor zelfstandigen is een vast dagbedrag, dat varieert in functie van de gezinssituatie. Om recht te hebben op een ziekte-uitkering moet je arbeidsongeschiktheid erkend zijn door de adviserend geneesheer en aan een aantal voorwaarden. De uitkering wordt toegekend vanaf de tweede maand van. Als je een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt die voortvloeit uit een minstens halftijdse tewerkstelling, kan je aan de slag als zelfstandige in.

Zelfstandigen Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Als je door ziekte of ongeval je zelfstandige activiteit (tijdelijk) niet meer kan voortzetten. Ontdek hier hoe je een uitkering aanvraagt bij Partena Ziekenfonds en bekijk.

Ziekte uitkering zelfstandige

Ben je zelfstandige en word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Wanneer je als zelfstandige door ziekte getroffen wordt, dan ontvang je. Wat moet ik doen als ik door ziekte of invaliditeit tijdelijk of permanent niet meer kan. Waardoor kan mijn uitkering voor arbeidsongeschiktheid geweigerd of.

Hoeveel bedraagt die uitkering en wanneer wordt ze uitbetaald? Tijdens het eerste ziektejaar wordt de uitkering voor arbeidsongeschiktheid om de 14 dagen uitbetaald. Uitkeringen bij ziekte en gezondheidszorgen. In dit geval blijf je je gewone sociale bijdragen als zelfstandige verder. Je kunt recht hebben op een uitkering of vervangingsinkomen.

Ziekte uitkering zelfstandige

Bij ziekte of ongeval betalen wij je een vervangingsinkomen:. Als zelfstandige ontvang je een forfaitair dagbedrag. Een ziekte-uitkering wordt berekend op basis van je brutoloon. Houdt je ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing af van je uitkering? Als je zelfstandige bent, kun je terecht bij je.

Ben je als zelfstandige arbeidsongeschikt erkend? Dan heb je mogelijk recht op een uitkering. Je ziekenfonds stelt ze volgens bepaalde regels vast en betaalt.