Zonen van abraham

Sara zal een zoon baren en hij zal Isaak heten. Gods belofte beloond en kregen ze die beloofde zoon: Isaak. Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. De christelijk-Palestijnse Elias Chacour wordt samen met zijn familie uit zijn dorp verdreven door Joodse. We gaan het hebben over de verhalen van Isaak en Jacob.

Abraham werd geboren als Abram, zoon van Terach. Er gaat bijna geen dag voorbij of het Midden Oosten is in het nieuws. Maar zijn we ook op de hoogte van de verbazingwekkende dingen die God daar aan het. Isaak was zijn enige zoon uit Sara, degene van wie hij zielsveel hield:.

Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. Aan het hoofd van de familie stond Terach die nu met zijn familie terugging naar Haran. Hij werd door zijn oudste zoon Abram opgevolgd. En zij baarde hem Zimran en Joksan, en Medan en Midian, en Jisbak en Suah. Joksan gewon Seba en Dedan; en de zonen van Dedan waren de. Vader ze behandelen ons slechts omdat wij de kinderen van Ismael zijn.

Een verkenning van de islamitische verhalenschat.

Zonen van abraham

Ismaël en Isaak beiden zonen van de gezegende Abraham. Hoewel de rol van Ismaël zo goed als uitgespeeld is in de Bijbel toch zullen we in. Eén van zijn vaders uitspraken is dat Joden en Palestijnen broeders zijn, beiden zonen van Abraham.

En de zonen van Midian waren, Efa en Efer, en Henoch en Abida, en Eldaä. Zonen van Abraham, die samen God aanbidden, een zegen voor de ganse aarde Jes. Tom Hess – Onze prijs: €15,95 – Op werkdagen voor. De zonen van Jáfet waren: Gómer, Magog, Madai, Jawan, Toebal, Mésjek en.

Ketoera, de bijvrouw van Abraham, kreeg de volgende kinderen: Zimran.