Zwaluwen trek

Vóór de trek verzamelen de vogels energiereserves in de vorm van. De zwaluwen trekken in het algemeen overdag en vangen hun voedsel tijdens de. Tijdens de trek vliegen boerenzwaluwen meestal in kleine groepen en soms. De eerste Boerenzwaluw van het jaar werd op 10 maart gemeld in Ieper. Maar vooral dit weekend deed de soort haar intocht met.

Het spreekwoord: "Eén zwaluw maakt nog geen zomer", slaat op de vroege terugkeer van deze sympathieke trekvogel in. De boerenzwaluw is een echte boerenlandvogel, een luchtacrobaat van het boerenerf. De nesten worden bij voorkeur gemaakt in boerenschuren, loodsen en. Dat tijdstip schuift onder invloed van.

Tienduizenden zwaluwen gestorven tijdens trek. Kort voor hun terugkeer naar Europa zijn tienduizenden zwaluwen omgekomen. Op dat moment zie je dat tijdens de trek de jongen nog worden bijgevoerd. Kort voor het wegtrekken verzamelen boerenzwaluwen zich in grote groepen om. Terwijl sommige nesten nog jongen bevatten, is tegelijkertijd de trek van Huiszwaluwen al volop aan de gang.

Onweer of lange droogteperiodes tijdens de trek kunnen heel wat zwaluwen het leven kosten. Zwaluwen zijn al van oudsher onze aankondigers van de lente.

Zwaluwen trek

Het best gekende voorbeeld van terugkerende trekvogels zijn de zwaluwen en de koekoek. Oude volkswijsheid zegt dat de zwaluwen moeten terug zijn op.

In februari beginnen onze gierzwaluwen in Afrika naar het noorden te. Toen grote aantallen zwaluwen bij de Alpen aankwamen, werden ze door. Dit is één van de oudste vermeldingen van vogels die tijdens hun trek door. Andere vogels daarentegen zoals zwaluwen, zo dacht Aristoteles, geraakten in een lethargische staat en verstopten zich gedurende de hele winter in holtes en. Knokke-Heist cruciale speler in onderzoek naar trekgedrag zwaluwen.

De Provincie West-Vlaanderen start een 5-jarig project op met het. Een groot verschil is, dat op de trek de te vliegen richting bepaald is. Engeland thuishoorende Boeren- zwaluwen zeker voor een groot gedeelte in. De aanwezigheid van vee brengt insecten met zich mee, die de zwaluwen van. Dit zijn voornamelijk rechte lijnen naar hun bestemming, en dus de korst mogelijke routes.

Andere invloeden hebben we niet in de hand: wereldwijde achteruitgang van het milieu, weersomstandigheden tijdens de trek,… – Boerenzwaluw: de helft van.