Zwangerschap zelfstandige uitkering

Hoelang duurt de moederschapsrust voor zelfstandigen? Lees hier alle tips om je zaak draaiende te houden en een overzicht te krijgen van je rechten en uitkeringen. In dat geval wordt de moederschapsuitkering gehalveerd.

Zwangerschap zelfstandige uitkering

De zelfstandige moeder betaalt geen sociale bijdragen in het kwartaal dat volgt op het kwartaal van. U heeft als zelfstandige moeder na de geboorte van een kind recht op 105. Je kunt zwangerschapsverlof of adoptieverlof nemen, en recht hebben op een uitkering van Partena Ziekenfonds.

Als je vader of moeder wordt, heb je recht op een aantal uitkeringen. Het is de vrouwelijke zelfstandige in hoofdberoep of de meewerkende echtgenote die. Vanaf de 5e maand van de zwangerschap kan je een aanvraag voor kraamgeld. Ik ben zelf zelfstandige, momenteel nog niet zwanger maar ik zat met een. Krijg je tijdens de moederschapsrust enkel een uitkering van de. Hallo, ik ben nog maar net zelfstandige geworden en al zwanger. Deze uitkering heet de Zelfstandig en.

BEVALLINGSRUST EN MOEDERSCHAPSUITKERING Moet je na je. Procedure voor zelfstandige om dienstencheques te ontvangen van het sociaal verzekeringsfonds in geval van zwangerschap. Hoeveel dat bedraagt hangt af van je statuut: werknemer, werkzoekende of zelfstandige. Vraag je je af hoe de aanvraagprocedure werkt en hoe de toegekende. Voor en na je bevalling dien je rust op te nemen. Een aantal weken moet je verplicht opnemen. Tijdens je zwangerschapsverlof ontvang je van ons ziekenfonds een moederschapsuitkering om je loonverlies te compenseren.

Zelfstandigen die zwanger zijn, kunnen rekenen op heel wat extra hulp, maar. De uitkering krijg je in één keer uitbetaald, in de eerste maand na je laatste. Wanneer je niet meer kan werken naar aanleiding van je zwangerschap. Wettelijk zijn we verplicht om 11,11% bedrijfsvoorheffing van je uitkering af te houden.

Extra zwangerschapsverlof voor zelfstandige moeders.